ایرادیتا

بانک اطلاعات آنلاین بین المللی حیوانات 

صفحه اصلی   ورود به بانک   حيوانات گم شده   مراکز دامپزشکی مجاز           Türkçe English

 

 

نحوه اعلام مفقودی حیوانات میکروچیپ دار در بانک اطلاعات آنلاین حیوانات ( ثبت رایگان )

در صورت مفقود شدن حیوان میکروچیپ دار ثبت شده ، اطلاعات زیر را از طریق ایمیل و یا پیام رسان واتساپ  به مرکز ایرادیتا اعلام نمایید.

       iradata@gmail.com       یا      WhatsApp   /  ٠٩١٢٧٩٠٩٧٨٣

 • شماره میکروچیپ ثبت شده در بانک اطلاعات آنلاین حیوانات

 • تاریخ گم شدن

 • محل گم شدن ( استان - شهر )

 • تلفنهای تماس ضروری صاحب حیوان

 • عکس حیوان

نحوه ردیابی حیوانات مفقودی میکروچیپ دار

 • طبق درخواست مالک یا مرکز دامپزشکی تابعه ، حیوان میکروچیپ دار در بخش حیوانات مفقودی در بانک اطلاعات آنلاین حیوانات در سایت‌ رسمی www.iradata.com   اعلام می‌گردد و بدینوسیله مراکز‌ دامپزشکی ‌سراسر کشور از اعلام مفقودی ‌حیوان مطلع می‌گردند.

 • یابنده حیوان با مراجعه به هریک از مراکز دامپرشکی سراسر کشور می تواند از طریق میکروچیپ حیوان و بانک اطلاعات آنلاین حیوانات ، مشخصات مرکز دامپزشکی تابعه یا مالک حیوان را مشخص نموده و با تماس و هماهنگی ، حیوان به صاحب اصلی آن بازگردانده می گردد.

 • در صورت سرقت و واگذاری حیوان به غیر نیز ، هر خریداری جهت اطمینان از سلامت و بهداشت آن ، حیوان مذکور را به یکی از مراکز دامپزشکی کشور منتقل نموده  که در این صورت نیز مراکز دامپزشکی طبق دستورالعمل سراسری ، ابتدا حیوانات افراد ناشناس را تحت شناسایی و اسکن میکروچیپ قرار داده و در صورت میکروچیپ دار بودن حیوان ، هویت اصلی حیوان و مالک آن احراز و حیوان به مالک اصلی آن بازگردانده می‌گردد.

 • طبق قوانین قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور ، جهت خروج حیوانات از کشور نیاز به گواهی بهداشتی بوده و وجود میکروجیپ در بدن حیوان الزامی می باشد ، لذا حیوانات میکروچیپ دار نیز جهت اطمینان مورد اسکن قرار گرفته و از طریق بانک اطلاعات آنلاین حیوانات ، وضعیت حیوان میکروچیپ دار مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت اعلام مفقودی ، اجازه خروج از کشور صادر نمی گردد و هماهنگی لازم جهت بازگرداندن حیوان مفقودی به مالک اصلی انجام می پذیرد.

 • صدور کارت میکروچیپ جهت حیوانات مفقوددار امکان پذیر نمی باشد و در صورت مشاهده، موضوع به مرکز دامپزشکی‌تابعه‌ یا مالک حیوان اعلام می‌گردد.

 • ثبت اطلاعات جدید از قبیل تغییر مالکیت و اطلاعات بهداشتی جدید حیوانات مفقودی امکان پذیر نمی باشد و در صورت وصول هر گونه اطلاعات جدید ، موضوع به مرکز دامپزشکی تابعه یا مالک حیوان اعلام می گردد.

 

 

 

 
صفحه اصلی
ورود به بانک  - حيوانات گم شده مراکز دامپزشکی مجاز
 
© 2004 IRAData. All Rights Reserved