ایرادیتا - بانک اطلاعات آنلاین بین المللی حیوانات

صفحه اصلی   ورود به بانک   حيوانات گم شده   مراکز دامپزشکی مجاز           Türkçe English

 

 

نحوه اعلام مفقودی حیوانات میکروچیپ دار در بانک اطلاعات آنلاین حیوانات ( ثبت رایگان )

در صورت مفقود شدن حیوان میکروچیپ دار ثبت شده ، اطلاعات زیر را از طریق ایمیل و یا پیام رسان واتساپ  به مرکز ایرادیتا اعلام نمایید.

       iradata@gmail.com       یا      WhatsApp   /  ٠٩١٢٧٩٠٩٧٨٣

 • شماره میکروچیپ ثبت شده در بانک اطلاعات آنلاین حیوانات

 • تاریخ گم شدن

 • محل گم شدن ( استان - شهر )

 • تلفنهای تماس ضروری صاحب حیوان

 • عکس حیوان

نحوه ردیابی حیوانات مفقودی میکروچیپ دار

 • طبق درخواست مالک یا مرکز دامپزشکی تابعه ، حیوان میکروچیپ دار در بخش حیوانات مفقودی در بانک اطلاعات آنلاین حیوانات در سایت‌ رسمی www.iradata.com   اعلام می‌گردد و بدینوسیله مراکز‌ دامپزشکی ‌سراسر کشور از اعلام مفقودی ‌حیوان مطلع می‌گردند.

 • یابنده حیوان با مراجعه به هریک از مراکز دامپرشکی سراسر کشور می تواند از طریق میکروچیپ حیوان و بانک اطلاعات آنلاین حیوانات ، مشخصات مرکز دامپزشکی تابعه یا مالک حیوان را مشخص نموده و با تماس و هماهنگی ، حیوان به صاحب اصلی آن بازگردانده می گردد.

 • در صورت سرقت و واگذاری حیوان به غیر نیز ، هر خریداری جهت اطمینان از سلامت و بهداشت آن ، حیوان مذکور را به یکی از مراکز دامپزشکی کشور منتقل نموده  که در این صورت نیز مراکز دامپزشکی طبق دستورالعمل سراسری ، ابتدا حیوانات افراد ناشناس را تحت شناسایی و اسکن میکروچیپ قرار داده و در صورت میکروچیپ دار بودن حیوان ، هویت اصلی حیوان و مالک آن احراز و حیوان به مالک اصلی آن بازگردانده می‌گردد.

 • طبق قوانین قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور ، جهت خروج حیوانات از کشور نیاز به گواهی بهداشتی بوده و وجود میکروجیپ در بدن حیوان الزامی می باشد ، لذا حیوانات میکروچیپ دار نیز جهت اطمینان مورد اسکن قرار گرفته و از طریق بانک اطلاعات آنلاین حیوانات ، وضعیت حیوان میکروچیپ دار مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت اعلام مفقودی ، اجازه خروج از کشور صادر نمی گردد و هماهنگی لازم جهت بازگرداندن حیوان مفقودی به مالک اصلی انجام می پذیرد.

 • صدور کارت میکروچیپ جهت حیوانات مفقوددار امکان پذیر نمی باشد و در صورت مشاهده، موضوع به مرکز دامپزشکی‌تابعه‌ یا مالک حیوان اعلام می‌گردد.

 • ثبت اطلاعات جدید از قبیل تغییر مالکیت و اطلاعات بهداشتی جدید حیوانات مفقودی امکان پذیر نمی باشد و در صورت وصول هر گونه اطلاعات جدید ، موضوع به مرکز دامپزشکی تابعه یا مالک حیوان اعلام می گردد.

 

 

 

 
صفحه اصلی
ورود به بانک  - حيوانات گم شده مراکز دامپزشکی مجاز
 
© 2004 IRAData. All Rights Reserved